Trist meddelelse om aflysning af 120-års jubilarfest

Kære Medlemmer,
Det er med beklagelse, at vi må aflyst vores planlagte 120-års jubilæumsfest på Hotel Marselis. Der var for få tilmeldte til, at vi kunne holde arrangementet.

Vi ser nu frem til at kunne mødes til de kommende arrangementer, og ikke mindst se frem mod et brag af en 125-års fest i 2027.

Husk nu endelig, at vores almindelige arrangementer i løbet af året ikke er aflyst, så husk at melde jer til dem.

De indbetalte beløb skulle allerede være tilbage til de af jer, der havde tilmeldt sig. Hvis det ikke er sket, så ret henvendelse til kasseren.

De bedste hilsner

Bestyrelsen for Garderforeningen for Aarhus og Omegn