Garderforeningen for Aarhus og Omegns 100 års fødselsdag den 26. september 2002

26. sep 2002

På Garderforeningen for Aarhus og Omegns 100 års jubilæumsdag den 26. september mødte over 300 gamle gardere og gæster op i Mindeparken.

Jubilæumsfestlighederne blev indledt af gallaklædte musikere fra Prinsens Livregiment i Skive, som underholdt med musik på pladsen ved den store flagstang.

18 nabogarderforeninger og andre soldaterforeninger var mødt med faner.

Blandt de fremmødte var Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg, gammel garder og Honorærformand for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, med frue. Også chefen for Den Kongelige Livgarde, Oberst Flemming Rytter og præsidenten for De Danske Garderforeninger Oberst Jens Greve og mange andre inviterede gæster var mødt.

Klokken 13.55 lød tonerne til Kong Christians Xs Honnørmarch, hvorefter Dronningens Artilleriregiment afgav 3 skud, ”Dansk Løsen”.

Herefter klingede den smukke ”Isted Hede” ud over Mindeparken.

Formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, Henning Nordmand, ønskede til lykke med jubilæet. Derefter kommanderede garderforeningens formand Søren O. Pontoppidan ”Formér parade”, og med musikkorpset og de flot vajende faner i spidsen marcherede paraden op ad Carl Nielsens Vej til Gardergården.

Efter ankomsten til Gardergården, hvor paraden blev modtaget af fire tambourer fra Livgarden, underholdt Prinsens Livregiment atter med nogle stykker musik, hvorefter formanden bød gæsterne indenfor, hvor en meget velforsynet buffet var rettet an.

Tambourerne spillede Garderforeningen for Aarhus og Omegns signal, og det var tegnet til at formanden holdt en velkomstale til foreningen og dens gæster. ”Det er som at tale for et kært familiemedlem”, og ”vor forening stortrives”, var nogle af ordene.

Herefter lød chefen for Den Kongelige Livgarde Oberst Flemming Rytters signal, og obersten ønskede foreningen hjertelig tillykke, talte om betydningen af at garderforeningerne står som en uvurderlig støtte bag Den Kongelige Livgarde og opfordrede foreningerne til at få fat i de unge gardere i tide og at gøre alt for at bevare dem som medlemmer.

Efter præsidenten for De Danske Garderforeninger Oberst Jens Greves signal, overbragte præsidenten de bedste lykønskninger fra De Danske Garderforeninger, og han udtalte sig meget rosende om foreningen, og ikke mindst foreningens økonomi. ”Det er dejligt at se, at der er en forening, der har råd til udgive så flot et festskrift, og at arrangere et så storslået jubilæum”.
”100 år er meget længe”, sagde han, ”og ikke mindre end 25 af disse 100 år har den nuværende formand resideret, og det er ikke mindst din skyld, Søren Pontoppidan, at Garderforeningen for Aarhus og Omegn er i så gode kår”. ”For dit store arbejde er du blevet benådet med Dronningens Fortjenstmedalje i sølv”, og han kaldte Søren Pontoppidan frem og overrakte medaljen.

Senere blev også et af foreningens to æresmedlemmer, fanebærer gennem 50 år, Carlo Rosborg Pedersen, hædret, idet han modtog Danske Soldaterforeningers Landsraads æresplakette.

Herefter var de officielle taler overstået, de fire tambourer underholdt forsamlingen med nogle af de velkendte stykker musik, og værter og gæster hyggede sig i nogle timer sammen og prøvede at gøre kål på den usædvanligt flotte og velsmagende buffet.

Jubilæumsfestligheden afsluttedes med en strålende gallafest med 400 deltagere på Varna Palæet.

Her er en billedkavalkade fra gallafesten på Varna:

Beretning: JUL 64 Helge Kuno Pedersen, bearbejdet af SEP 58 Peter Horsten.
Billederne er hentet fra Foreningens CD-rom “Jubilæum 1902-2002”, der stadigvæk kan rekvireres ved henvendelse til Aarhus GF’s bestyrelse.
(Billederne på internettet er af web-master bearbejdet / komprimeret til brug på internettet.)

På grund af de langsomme internetforbindelser i 2002 havde den oprindelige version små billeder på typisk 5 KB, og ved at klikke på billederne hentede man den store version.
Den første version blev lagt på internettet i efteråret 2002. – og den blev sidst opdateret i januar 2004.
Efter 110 års fødselsdagen i september 2012 blev den store version af billederne lagt ind på selve jubilæumssiden.

15. oktober 2012. PHH.