N.A.I.S–SKYDNING / Garderskydning

Efter at der på skydebanen er kommet selvmarkerende anlæg, er det ikke længere muligt at skyde NAIS skydningen. I stedet skyder vi nu vores egen GARDERSKYDNING.

Vandrepræmien er den samme: En gardersabel monteret på et 280 år gammelt gulvbræt fra Frederiksberg Slot.

I stedet for NAIS medaljen får vinderen nu Aarhus Garderforenings egen skydemedalje, og som tidligere kan man kun vinde gardersablen een gang – så også nye skytter får en chance for at få en præmie med hjem, som de kan vise familien.