Jul på Gardergården 2023

Sammen med 24 andre gamle gardere og et par børn mødte jeg op på Gardergården juleaftensdag
Kl. 10:00 for at ønske glædelig jul til den tiltrædende vagt på Marselisborg Slot.

Det er en mere end 25 år gammel tradition, at Garderforeningen for Aarhus og Omegn mødes med Marselisborg detachementets vagtgående gardere. Og første gang at jeg kunne deltage.
Hurtigt blev bordene besat af de vagtgående og gamle gardere i et godt mix.

Detachementskommandør, major H.-C. N. Rørvang bød velkommen og inviterede herefter på kaffe og friskbagt wienerbrød samt sodavand og slikposer til børnene, der var taget med.

MJ Rørvang rettede i sin velkomst en stor tak til Aarhus og Omegns Garderforening for at fastholde den gode tradition og en særlig tak til de fremmødte gamle gardere for at tilbringe et par timer med de vagtgående gardere. Og han understregede, at det har stor betydning for den fællesskabsfølelse, der findes ved Den Kongelige Livgarde.

Snakken gik herefter livligt ved bordene og garderne fortalte med stor entusiasme om Vagtkompagniets opgaver i dagens Danmark.

De velspillende to tambourer underholdt med julemusik indtil chefsergent Mantler afbrød. Vi skulle se en direkte udsendelse på TV2, hvor Adam Duvå Hall var på besøg på Livgardens Kaserne og talte med GD Thrane om, hvordan det var at skulle på vagt juleaften. Et indslag, der vakte stor glæde hos os alle.

Herefter var det tid for formanden for GF for Aarhus og Omegn at holde en kort tale for garderne. Han fortalte blandt andet om sin egen julevagt på Marselisborg for 46 år siden. Han fremhævede det særlige kammeratskab blandt gardere og opfordrede de tjenestegørende gardere til at vedligeholde kammeratskabet ved at blive medlem i en lokal garderforening. En gang garder, altid garder, som han udtrykte det. Der blev uddelt gaver fra foreningen til gardere og tambourer og arrangementet blev afsluttet med at der blev taget et fælles foto foran Gardergården.

MJ Rørvang opfordrede os gamle gardere til at blive og se klargøringen og herefter følge paraden mod Marselisborg. Opfordringen blev fulgt af flere, og sammen med de mange øvrige fremmødte kunne vi slutte af med at overvære vagtskiftet.

Tak til detachementet for god og gæstfri modtagelse. Som altid en fornøjelse at være sammen med garderne og høre nyt fra regimentet.

OKT-77 Jan Møller
Sekretær
Garderforeningen for Aarhus og Omegn

Klik på linket og læs en hilsen fra Detachementskommandør Major H.-C.N. Rørvang, som tak for vores arrangement på Gardergården den 24. december 2023.

Herunder kan du se nogle billeder fra arrangementet: