En trist meddelelse

NOV 57 Arne Høy Nielsen gik til Ryes Brigade den 8. juli.

Det var med sorg vi den 8. juli 2020 modtog meddelelse om, at vores kasserer gennem godt 30 år, Arne Høy Nielsen, var sovet stille ind efter lang tids sygdom.

Arne blev født i Brønderslev den 13. februar 1937. I 1948 flyttede Arne med familien til Aarhus, hvor han voksede op og afsluttede sin skolegang med studentereksamen fra Aarhus Katedralskole i 1957.

I november 1957 blev han indkaldt til Den Kongelige Livgarde. Han fortsatte på sergentskole i Helsingør og forrettede tjeneste som sergent i Livgarden frem til oktober 1959.
Efter tjenestetiden uddannede Arne sig til lærer på Gedved Statsseminarium og han fik sit afgangsbevis i sommeren 1963.

Faderens død i slutningen af 1962 betød imidlertid, at lærergerningen i første omgang ikke blev Arnes fremtidige levevej. Han løste næringsbrev og videreførte faderens engros firma med handel med kemikalier, primært til plantebeskyttelse i landbruget.

Badminton var Arnes store interesse. Bestyrelserne i både Viby Badminton Klub og Højbjerg Badminton Klub nød godt af hans dedikerede indsats. Ud over bestyrelsesarbejdet underviste han både børn og motionister, ligesom han var lærer og kursusleder på talrige instruktørkurser. I perioden fra 1976 til 1997 fungerede Arne som lærer ved Idrætshøjskolen i Aarhus og som leder af badmintonspecialet.

I ungdomsårene uddannede Arne sig til rejseleder og han havde diplom fra Den Danske Rejselederskole. Mange har gennem årene haft fornøjelse af hans kompetencer på rejser i såvel indland som udland.

Aktiviteterne i engros firmaet blev nedtrappet i årene frem mod 1991 og Arne gik på efterløn i 1997 for senere at gå på pension i 2004. Arne levede et aktivt liv som efterlønner og senere pensionist. Frem til 2009 var han blandt andet beskæftiget med administrativt arbejde på Idrætshøjskolen i Aarhus.