Årets første spisning og uddeling af hæderstegn

Der uddeles hæderstegn under spisningen.
Fremmødte bedes bære hæderstegn.
Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding senest den 23. december til:
Jørgen Ø. Johnsen 40 75 17 24 abc-telte@mail.dk

Hæderstegnmodtagerne: