Dato & tidspunkt

18. november 2010
Kl. 18:30 - 22:30

Sted


Scandic Hotel
Rytoften 3
Aarhus V

Dagsorden i.h.t. vedtægterne.

Alle medlemmer bør komme til generalforsam- lingen og gerne til den hyggelige spisning bagefter.

Vælg mellem kogt torsk og engelsk bøf.
Dessert: Pandekager med is.

Hæderstegn bæres.

Pris: 150 kr. excl./pers. drikkevarer.

Bindende tilmelding til spisning senest den 8. nov.
til Jørgen Johnsen 86 23 17 24.