Eric Maarvig er gået bort

Eric Maarvig – in memoriam

Det var med sorg vi den 27. februar 2023 modtog meddelelse om, at vores trofaste medlem gennem 41 år,
Eric Maarvig var gået bort.

Privat ejede og drev Eric gennem mange år herrefrisørsalon i Rosensgade. Aarhus. En salon, der havde eksisteret i mere end 120 år og som blev drevet på traditionelle dyder fra før verden gik af lave.

Gennem de mange år var herrefrisørsalonen et velanset fristed for byens gentlemen. Her kom direktører og bestyrelsesformænd fra byens store og betydende virksomheder om morgenen, på vej til arbejde, for at
blive raget med kniv. I en af Danmarks sidste frisørsaloner af sin art. Salonen var hyggelig, med mange
stamkunder, og havde et baglokale som var indrettet som garderstue.

Eric var meget musikalsk og han spillede blandt andet orgel.
Foreningsliv fyldte en del i Erics fritid. Han var mangeårigt medlem af Aarhus Marineforening, hvor han fungerede som sekretær i bestyrelsen.

Garderforeningen for Aarhus og Omegn har også haft stor gavn af Erics virkelyst. Han var loyal og meget hjælpsom. I en lang periode varetog han hvervet som dirigent på vores generalforsamlinger, som han ledede på sin rolige og sikre facon.

I en periode fungerede han som foreningens registrator. Og han sørgede for fotograferinger til vores
arrangementer. Eric var også hovedmand og designer af foreningens jubilæumsmedalje.

Æret være Eric Maarvigs minde.

Aksel Rasmussen, Per Bundgaard og Jan Creutzberg - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.