Her kan du læse Formandens beretning fra Generalforsamlingen den 18. november 2022

Foreningen har siden sidste generalforsamling modtaget underretning om at 4 af vores medlemmer er afgået ved døden.

Må jeg bede forsamlingen rejse sig op:

Maj – 54. Svend Aage Jaquet – Svend Aage blev indkaldt til livgarden den 1-5-54, og blev medlem af garderforeningen 1956. Svend Aage var et meget trofast og vellidt medlem af foreningen. Han mødte op til alle de arrangementer han kunne, og specielt Andespil sørgede han altid for at få hele familien med. Svend Aage døde i en alder af 87 år.

Januar – 59. Søren Blirup Jensen – Søren blev indkaldt d. 1-1-59 og meldte sig ind i garderforeningen 1962.
Søren Fiskemand, som vi yndede at kalde ham, var ligeledes et meget trofast og vellidt medlem af foreningen.
Han sad I bestyrelsen en årrække og var ude med fanen adskillige gange, og var altid villig til at hjælpe på den ene eller anden måde, ligesom han holdt af at sidde for fortælle, hvordan det var i foreningen i hans yngre dage. Søren døde i en alder af 86 år.

Maj – 50. Boris Orloff Christensen – Boris blev indkaldt til livgarden den 1. maj 1950 og meldte sig ind i garderforeningen i 1971. Boris skulle have modtaget sit 50 års tegn sidste år, men helbredet svigtede, så han meldte afbud. Boris blev 91 år.

Nov. – 50. Jørgen Bækmark – Jørgen blev indkaldt til livgarden den 1.11.50 og meldte sig ind i en garderforening i 2010, i en alder af 81 år. Det viser jo at det aldrig er for sent at melde sig ind i en garderforening.

De afdøde er en bekræftelse på det, der bærer foreningen – ønsket om at bevare kammeratskabet, og viljen til at støtte vort gamle regiment.

Lad os minde vores afdøde garderkammerater med 1 minuts stilhed.

Æret være deres minde.

Tak.

Nye medlemmer
Jeg vil gerne starte med at byde 4 nye medlemmer, som er med i aften, velkommen i vores Garderforening. Det er Jens Saaby – Hans Boye Nielsen – Søren Trier – Per Dalsgaard, og jeg håber I vil få mange gode oplevelser sammen med os.

Medlemstallet er igen faldet med 16 medlemmer. 4 er afgået ved døden, og 16 har udmeldt sig, er i restance eller overgået til anden forening, og vi har modtaget 4 nye medlemmer i det forgangne år, således at medlemstallet nu er 350.

Det er det laveste antal medlemmer foreningen har haft i mange år. Det skyldes at vi ikke får nye medlemmer fra de hjemsendte gardere, da de bliver tilbudt at melde sig ind i det nye tiltag som hedder “Ung Initiativ”.

Det er et projekt hvor de hjemsendte gardere samles i årgangsklynger, som står sideløbende med lokalforeningerne, indtil de forhåbentlig melder sig ind i en garderforening. Vi er dog fortrøstningsfulde med hensyn til at få medlemstallet op igen, når garderne fra “ ung initiativ “ efter 5 år bliver bedt om at melde sig ind i en garderforening.

Vi er nu kommet på betalingsservice, og det tror vi også kan fastholde medlemmer som flytter meget, og glemmer at meddele os at de har skiftet adresse.

____________________________________________________________

Arrangementer
Efter mere end halvandet år med corona, kunne vi endelig begynde at åbne op igen for vores arrangementer. Vi ville starte med en fiskekonkurrence i Harlev “ Put and Take “ men desværre måtte den lukke for en tid på grund af sygdom i fiskene.

Da vi skulle afholde vores Generalforsamling den 12. november, synes vi at der skulle noget ekstra til, da vi ikke havde været samlet i tæt ved 2 år, og der var en fane der skulle indvies og en del hæderstegn der skulle uddeles. Beslutningen blev derfor, at lave en aften, hvor vi kunne inviterer ledsager med, som blev underholdt af foredragsholder “ Helle Lyster “ og lave hele arrangementet uden beregning for medlemmerne.

Efter generalforsamlingen, blev det traditionsrige champagne-legat uddelt til Verny Thomsen, for hans utrættelige arbejde med at få overført diverse regnskaber fra Arne Høy til et moderne regnskabssystem.

Fanen blev indviet på behørig vis, hæderstegnene blev uddelt og der blev overrakt gaver til dem der havde gjort en særlig indsats for at hjælpe med forskellige opgaver.

_______________________

Den 25. november blev Julegløgg på Skovvangsvej, udskiftet med en julefrokost på Restaurant Kohalen, hvor Jes og Rita diskede op med det bedste man kunne forestille sig. Efter spisning, holdt Kasper et foredrag om “Mytteri ved Livgarden
Juleaften 1771 “.

________________________

På grund af Coronaens fremmarch igen, blev arrangementet den 24. december på Gardergården, igen aflyst. Det viste sig at de tjeneste gørende gardere ikke på noget tidspunkt måtte forlade kasernen, mens de opholdte sig på Marselisborg. Kasper og jeg selv aftalte med Majoren derinde, at vi kom ind med julegaver og 18 flasker god rødvin, således at der var nok til alle garderne at forsøde tilværelsen med mens de var herovre.

____________________________________

Den 27. januar skulle der være bowling på “ Bowl`n Fun “ , men vi måtte aflyse det, da der var problemer med banerne og hallen blev lukket for en periode.

____________________________________

Den 10. marts var der “ Stegt Flæsk “ på restaurant Kohalen. Det er som altid et velbesøgt arrangement, med næsten fuldt hus, hvor Kasper holdt foredrag om “Genforeningen 1920”.

____________________________________

Søndag den 29. maj var der havnerundfart, hvor ledsager og medlemmer fra naboforeninger var inviteret med. Det var en succesfyldt tur med tæt ved 70 deltagere, hvor vi sluttede af med en frokost på “Salling Rooftop” hvor vi nød den storslåede udsigt over Aarhus by.

___________________________________

Den 24. juni var der inviteret til grillaften på Ristrup Hovedgaard med ledsager og medlemmer fra vores naboforeninger. Vi fik helstegt pattegris med tilbehør, og Jørgen Vejbøl havde lavet sine berømte rubinsteiner desserter.

Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Vi fik besøg af 2 tambour fra Marselisborgvagten, som gav os en fantastisk underholdning aftenen igennem, og sluttede af med at slå Tappenstreg klokken 21.

Vi var 70 deltagere, og snakken gik livligt hen over bordene.

__________________________________

Den 5. juli kunne vi igen afholde vores traditionelle “Detachementskydning”. Det var som sædvanlig en hyggelig dag med spisning udenfor i dejligt vejr på Gardergården og masser af snak mellem de tjenestegørende, og de gamle gardere. Desværre måtte vi aflevere pokalen i år.

Detachement vinderne 2022.

__________________________________

Den 24 september var der lagt op til den helt store fest på Hotel Marselis med dans til levende musik, da foreningen skulle fejre sit 120 års jubilæum. Desværre måtte vi aflyse den, da der var alt for få tilmeldte til at gennemføre sådan en fest.

Vi er klar over at den ikke blev annonceret ordentligt i Garderbladet. Der var lige kommet en ny redaktør på bladet, som misforstod nogle ting fra os. Han er stoppet som redaktør på bladet efter blot 3 måneders ansættelse. Mere herom senere i beretningen. Da vi jo skal holde en 125 års jubilæumsfest i 2027, vil vi meget gerne have noget input fra jer, hvis der er noget I synes vi kan lave bedre eller anderledes.

__________________________________

Vores nye hjemmeside er nu ved at fungere, men vi manglede en kompetent person til at passe og vedligeholde den. Vi var så heldige at Anders Godtfred meldte sig som frivillig til at være vores nye webmaster. Trods en meget travl hverdag for Anders er han ved at få IT tingene til at fungere for os.

__________________________________

Igen i år har der været stor turbulent rutsjetur på de finansielle markeder, hvor det hele har været i nærmest frit fald. Det gjalt også foreningens formue, men inden det gik helt galt, fik vi solgt vores investeringsbeviser. Vi var så heldige at få mulighed for at købe 5 % obligationer til en gennemsnitlig kurs af 98, som blev foretaget over flere gange. Alle handler blev gjort færdige den 7. oktober og vi har nu 5% obligationer for en nominel værdi på knap 6 mill. kroner, hvilket giver os et årligt rente afkast på 300.000 kroner uden risiko for udtrækninger foreløbig. Jeg mener det er det største renteafkast vi har haft nogensinde.

___________________________________

Majestæten har måtte aflyse sit 50 års regent jubilæum 2 gange.
– 1 gang på grund af coronaen
– 2. gang da den engelske dronning Elisabeth d. ll døde og der var officiel sorg i England, ville det virke upassende at feste herhjemme.
– 3. gang lykkedes det, og blev den 12. november, og Garderforeningen, repræsenteret af Jørgen og Katrine Vejbøl, mødte op som fanebærer og fanevagt.

___________________________________

Den 30. april måtte vi desværre sige farvel til vores redaktør på Garderbladet, Andreas Dalsgård, som besluttede sig for at søge nye udfordringer i anden virksomhed. Andreas havde ellers givet bladet et stort løft siden han tiltrådte for en halv snes år siden. Til afløsning for Andreas, blev Jonas Bech Nielsen ansat, og han blev da også hjulpet igang af Andreas, men Jonas rejste igen den 30 september på grund af samarbejdsproblemer, og bladet laves nu af forretningsfører Jan Stoltenborg, indtil der bliver fundet en ny mand til jobbet som redaktør.

__________________________________

Det er en underlig verden vi lever i. For bare et år siden troede vi at den Kolde krig var et overstået kapitel og historie, men sådan skulle det ikke være. Putin begyndte at true sin nabo, Ukraine med invasion hvis de ikke gjorde som der blev sagt, og ganske rigtigt, lige da de Olympiske Lege var overstået i Kina, gik det løs. Putin sendte sine styrker ind i Ukraine den 24. februar, men heldigvis var det et samlet Vesten der stod sammen og ydede massiv støtte til ukrainerne, som derefter gav russerne kamp til stregen. Denne krig har dog fået de lande, her i blandt Danmark, til at hæve deres forsvarsudgifter til det niveau, som Nato har besluttet sig for i fællesskab, da man ikke længere kan tage fred i Europa for givet.

____________________________________

Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer + 1 associeret, nemlig vores webmaster, Anders Gotfred, arbejder rigtig godt sammen. Anders er desværre forhindret i at være her i aften. Vi holder normalt 3 bestyrelsesmøder om året, og alle er engageret i deres respektive opgaver. Vi synes generelt der er god tilslutning til vores arrangementer, og det hele er med til at skabe en god ånd i foreningen, som lægger op til at Garderforeningen for Aarhus og Omegn, vil bestå i mange generationer fremad.

________________________________
Til slut vil jeg oplyse jer om, at vores næste arrangement vil være julefrokost torsdag den 8. december på restaurant Kohalen. Kasper indleder med en fortælling om “Danskere i Rom” og derefter spiser vi. I har mulighed for at tilmelde jer hos Per Bundgaard i aften, eller senere, men inden den 28. november.

__________________________________

Det var min og bestyrelsens beretning, og jeg vil hermed give ordet videre til dirigenten.

__________________________________

Her kan du se nogle billeder fra den festlige aften til generalforsamlingen i Garderforeingen for Aarhus og omegn