Generalforsamling

12. nov 2021

GENERALFORSAMLING samt indvielse af foreningens nye fane og hæderstegnsuddeling.

Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus.

Dagsorden jfr. vedtægterne.
Denne aften inviterer vi din ledsager med.
Medens vi afholder generalforsamlingen underholder Helle Lyster, der er kendt fra TV,
ledsagerne.
Herefter spisning, efterfulgt af faneindvielse og uddeling af hæderstegn.
Hæderstegn bæres.
NB: Ingen deltagerbetaling.
– – – – – – – – – – –

(Fotos: Bestyelsens associerede medlem Kasper Bruun Algren Vestergaard.)
Generalforsamlingen. Deltagerne:

Keld Louie Pedersen var som sædvanligt dirigent.

Formanden, Nils Erik Kjær, aflagde beretning.

Skydeudvalgsformand Jan Creutzberg aflagde beretning.

Medens garderne holdt generalforsamling, blev damerne underholdt af Helle Lyster

OG SÅ VAR DER SPISNING. MED DAMERNE.

Først var der uddeling af hæderstegn til jubilarerne. Her ses de samlet.

Det fuldstændige geleralforsamlingsreferat kan hentes her.