Generalforsamling

13. nov 2020

UDSAT TIL 2021 PÅ GRUND AF CORONAVIRUS.

Generalforsamling samt indvielse af foreningens nye fane udskydes til 2021.

Indkaldelse til generalforsamling vil ske med 14 dages varsel i henhold til vedtægterne ved opslag på foreningens hjemmeside, i foreningens Facebook gruppe samt ved SMS.