Spisning og uddeling af hæderstegn

10. jan 2020

André Giovanni Lynards video fra hæderstegnsuddelingen.