GLÆDELIG JUL på Gardergården

24. dec 2016

“GLÆDELIG JUL” på Gardergården er et årligt tilbagevendende arrangement, der holdes når / hvis den kongelige familie holder jul på Marselisborg.
Som der står i indbydelsen serveres der gløgg mv., men foreningen ønsker ikke kun garderne en “Glædelig Jul”, der er også gaver til garderne, der på vagt juleaften i stedet for at hygge sig med familie og venner.
Her holder foreningens formand MAJ 77 Niels Erik Kjær “juletalen” for garderne.
I baggrunden ses major Peter Reinholdt Nielsen.

Læg mærke til højre fløjmand. Det er faktisk en fløjkvinde – sergent Katrine.

DEN KONGELIGE LIVGARDE HOLD AUGUST 2016.

Så var der uddeling af julegaver.

Det var formanden og bestyrelsesmedlem APR 79 Per Bundgaard Sørensen, der stod for uddelingen. Gaven var i år et eksemplar af Garderforeningens jubilæumsbog.

Der var også en julegave fra Livgarden. Det var major Peter Reinholdt Nielsen, der overrakte de milde gaver.
“Det var så koldt derude……”

Vejret var hverken varmt eller solrigt, så flere af de gamle gardere overværede seancen fra en stilling inde i varmen. Her er det Preben Bosse og Arne Høy Nielsen, der er fanget i den situation.
Medens garderne klædte om til blå uniform, var der tid til hyggesnak.

Her er det foreningens formand gennem 37 år, JUL 63 Søren O. Pontoppidan. der iført høj cigarføring hygger sig med Majoren.

Foreningens gamle web-master føler sig her foranlediget til at
indskyde en bemærkning:

“Der er allerhelvedes langt fra sergenterne M/1958, med beskrivende øgenavne som “Røde Ole”, “Sjakalen” og “Snigende Paksæk” til Livgardens
sergenter M/2016.”

Man er heldigvis – og også i den grad – fulgt med tiden. Se her:

Sergent Katrine er klar til at gå på vagt.

Og så var der afmarch:

Billedene er taget af garderforeningens næstformand JAN 77 Jørgen Øllegaard Johnsen.