Årets første spisning og uddeling af hæderstegn

5. jan 2017

I år var det de smukke lokaler i Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus, der var rammen om årets første spisning og uddeling af hæderstegn. Vi var ca. 60 deltagere i spisningen.

I alt var 44 jubilarer inviteret til arrangementet, og heraf mødte de 22. De øvrige vil kunne modtage deres hæderstegn ved en senere lejlighed.

Vi indledte aftenen med en lækker treretters middag, og i en pause mellem hovedretten og desserten overrakte 1979 Per Bundgård Sørensen og 1964 Helge Kuno Pedersen hæderstegn til de fremmødte jubilarer.

De hædrede medlemmer med 10 års jubilæum var: APR 07 Jonas Daugaard, DEC 95 Michael Mogensen, APR 06 Morten Bundgård Sørensen og AUG 76 Jes Laustsen.

En lidt usædvanlig detalje var, at det normalt friske og ungdommelige bestyrelsesmedlem og fanebærer Per Bundgård nok må have følt alderen tynge lidt, da han blandt 10 års jubilarerne overrakte hæderstegnet til sin søn Morten.

4 medlemmer, der havde 25 års jubilæun var til stede.
Det var
NOV 1991 Thomas Dietz
NOV 1991 Kim Rasmussen Høeg
MAJ 1977 Tommy Schnell Jepsen og
MAR 1991 Per Asmussen.

Desværre blev der ikke taget et samlet billede af 25 års jubilarerne, men her er det Thomas Dietz, der modtager hæderstegnet.

Så blev der uddelt hæderstegn til 40 års jubilarerne.

Det var: APR 68 Kristian Høy, JAN 77 John Jensen, MAJ 77 Niels Erik Kjær,
JAN 77 Søren Nielsen, APR 76 Kim Nygaard Sørensen, MAJ 77 Jens Vestergaard,
JAN 77 Jørgen Øllegaard Johnsen og 1977 Keld Louie Pedersen.

Den opmærksomme betragter af billedet vi se, at der er ikke mindre end tre nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer blandt modtagerne af 40 års tegnet.

Det er fra venstre formanden, MAJ 77 Niels Erik Kjær, næstformanden JAN 77 Jørgen Øllegaard Johnsen og JAN 77 Keld Louie Pedersen der var i bestyrelsen fra 2002 til 2013.

Der var fire 50 års jubilarer: NOV 65 Jørn Ejvind Hansen, JAN 66 Peter Hermansen,
MAJ 66 Geert Carl-Emil Kirkemand og NOV 65 Niels Oustrup. De står til venstre i blledet. Yderst til højre i billedet står en 60 års jubilar.

Det er MAJ 1955 Erik Iversen.

Per Bundgård forsøgte efter overrækkelsen af hæderstegnene at få hæderstegns
modtagerne til at eksercere ”i en light udgave” ………

…… men selv en gammel fanebærer burde være klar over, at det var dømt til at mislykkes.

Efter overrækkelsen holdt 50 års jubilar Niels Oustrup tale, hvori han dvælede ved sin tid i Livgarden og tiden efter.
Han deltog i nogle år i bestyrelsesarbejdet i vor forening, og han fremhævede det gode kammeratskab både i Garderforeningen for Aarhus og Omegn og blandt de gamle holdkammerater fra 1965, hvor de stadig er omkring 60 deltagere ud af ca. 120 indkaldte, når de regelmæssigt mødes.

Det skal også nævnes, at vi havde et af vore helt unge medlemmer med i selskabet, nemlig Nicklas Vejbøl.
Han er indkaldt fornylig, men var hjemme på orlov. Han kom i uniform i selskab med sin far, gammel garder Jørgen Vejbøl, og han skulle med nattoget tilbage til tjenesten.

Vi havde en rigtig hyggelig aften, med god snak og stemning ved bordene.

1964 Helge Kuno Pedersen