Generalforsamling

20. nov 2015

Læs det fuldstændige generalforsamlingsreferat HER.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

62 medlemmer af foreningen var til stede.

generalforsamlingsreferat2015

Generalforsamlingen indledtes med at foreningens fane blev ført ind i salen, hvorefter forsamlingen udbragte et nifoldigt leve for vor protektor Dronning Margrethe II.
Bestyrelsen foreslog at 1963 Eric Maarvig som dirigent – han blev enstemmmigt valgt.
Næste punkt på dagsordenen var Formanden, MAJ 77 Niels Erik Kjær’s beretning.

Foreningen har ny 470 medlemmer, 3 er afgået ved døden siden den sidste generalforsamling.
Foreningen er præget af stabilitet og formanden gennemgik det sidste års mange arrangementer, der havde god tilslutning. (Læs den fuldstændige beretning.)
Økonomien i foreningen er god og bestyrelsen fungerer godt og arbejder fint sammen.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Derefter gennemgik kassereren, NOV 57 Arne Høy Nielsen, det reviderede regnskab, og det blev enstemmigt godkendt.

Skydelederen, APR 86 Jan Creutzberg, aflagde beretning. Årets skydninger blev omtalt, og de skytter der i øjeblikket er aktive blev rost for deres indsats.
Så var der præmieuddeling.

Præmierne til højre på præmiebordet er bowlingpræmierne.

Skytterne har haft flotte resultater på gardernes 15 meter landsskydning – og præmietagerne fik riffelplader.
I Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers pokalskydning deltog 17 skytter og vi modtog her 2 vandrepokaler og et vandrefad.
Garderne vandt årets Detachement Skydning – med 1 (eet) point.
I NAIS skydningen fik 4 skytter diplomer og medaljer.

NAIS sablen blev i år vundet af 1984 Martin Møller med 285 points.

Pokalen for bedste NAIS resultat blev vundet af 1963 Harry Larsen med 300 point. (Det er “Fuldt Hus”.)

Så var der valg:
Formanden, 1977 Niels Erik Kjær, blev enstemmigt genvalgt som formand.
1979 Per Bundgård Sørensen blev enstemmigt genvalgt, og i stedet for 1962 Agner Hydahl, som ikke ønkede genvalg blev 1986 Jan Karsten Creutzberg enstemmigt valgt.
1959 Orla Hansen og 1961 Hans Benfeldt Kjær blev enstemmigt genvalgt
som revisorer.

Så blev ”Champagnelegatet” uddelt. Legatet består af champagne, og det tildeles et medlem af foreningen, der i ganske særlig grad har gjort noget for foreningen. Det blev i år givet til 1977 Jørgen Ø. Johnsen.
Det var en tak til Jørgen for hans store arbejde med arrangementer og medlemspleje.

I garderforeningernes bowlingturnering havde et hold bestående af Peter Møller, Thorleif Provstgaard, Bent Christensen og Jørgen Johnsen vundet B rækken. De fik overrakt præmierne (flotte pokaler) af formanden.

Det afgående bestyrelsesmedlem, Agner Hydahl, blev kaldt frem af formanden, og han fik for sin indsats som ”loyal perfektionist” gennem tre år i bestyrelsen overrakt et gavekort.
Derefter takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde, han bød Jan Creutzberg velkommen i bestyrelsen, takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen og forsamlingen for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede som altid med at vi spiste en god middag, og der var en god stemning ved bordene.

Dette referat er skrevet af 1964 Helge Kuno Pedersen og forkortet af web-master. Det fuldstændige referat kan læses som .pdf fil her.