Generalforsamling

21. nov 2014

Til generalforsamlingen den 21. november var der mødt 57 medlemmer.

Under formandens beretning mindedes vi 2 medlemmer, som siden sidste generalforsamling var afgået ved døden.
Foreningen tæller nu 503 medlemmer.
Formanden omtalte årets mange arrangementer, de fleste succesfulde, et par stykker med mangelfuld deltagelse.
Bestyrelsen vil forsøge, at oprette en database med medlemmernes mailadresser, så vi kan udsende remindere lige inden sidste tilmeldingsfrist ved de forskellige arrangementer.
Bestyrelsen fungerer godt og arbejder fint sammen, økonomien er god, og vi er i stand til at give gode tilskud til medlemmernes deltagelse i foreningens arrangementer.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Kassereren, NOV 57 Arne Høy Nielsen, gennemgik det reviderede regnskab, og det blev enstemmigt godkendt.

Formanden for skydeudvalget, Helge Kuno Pedersen,  glædede sig over stigende aktivitet. Der er året igennem mere end 30 medlemmer, som deltager i foreningens skydninger.
Vi har deltaget i mange konkurrencer og vundet pæne præmier, ligesom vi vandt årets skydekonkurrence mod Vagtdetachementet på Marselisborg.

Der blev under beretningen uddelt mange skydepræmier, bl.a. N. A. I. S. Guldmedaljer til 1962 Agner Hydahl og 1973 Jørgen Vejbøl som også vandt foreningens vandrepræmie – en Gardersabel. En anden vandrepræmie – en pokal – blev vundet af 1963 Harry Larsen.
Beretningen fra skydeudvalget blev enstemmigt godkendt.
Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer blev alle genvalgt og det samme gjaldt foreningens revisorer.

Formanden overrakte i år ”Champagnelegatet” til JUL 64 Helge Kuno Pedersen som tak for 30 års godt arbejde i bestyrelsen, og endnu flere år i skydeudvalget,

Så kom aftenens overraskelse:
For sin store indsats for foreningen gennem årene blev Helge yderligere hædret, idet han blev udnævnt til Æresmedlem i Garderforeningen for Aarhus og Omegn.
Formanden overrakte et indrammet æresbrev som bevis på æresmedlemskabet.
En tydeligt overrasket Helge Kuno Pedersen takkede i varme vendinger bestyrelsen og generalforsamlingen for den udviste hæder.

Kassereren Arne Høy Nielsen, som har haft tillidshvervet siden 1989 og altså gennem 25 år har styret foreningens pengestrømme på fortrinlig vis, fik af formanden overrakt en gave som påskønnelse for sin indsats.
Herefter takkede formanden medlemmerne og bestyrelsen for godt samarbejde året igennem.
Efter årets generalforsamling består foreningens bestyrelse af: formanden 1977 Niels Erik Kjær, kassereren 1957 Arne Høy Nielsen, 1967 Leif Johannes Hovvej, 1962 Agner Hydahl, 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen, 1984 Knud Boye-Nielsen og 1979 Per Bundgård Sørensen.

Og så var der middag….

… og den gamle og nye formand sang for.

Det fuldstændige generalforsamlingsreferat kan læses her.