Detachementskydning

8. jul 2014

Den årlige skydning mellem tjenstegørende og gamle gardere fra garderforeningen.
Deltag i nogle hyggelige timers samvær med skydning, spisning på Gardergården og afsluttende tappenstreg kl. 22:00.
Bindende tilmelding: Helge Kuno Pedersen, tlf. 86 95 04 40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Den traditionelle skydning mellem Garderforeningen og Detachementet er et langt stykke hen ad vejen


“Same Procedure as last Year”
Men halvdelen af deltagerne er nye fra år til år – og i år var den bedste skytte i 2012 (garder Rasmus Gonge) med på Garderforeningens hold, hvor han fik en delt 2. plads i det samlede resultat. I 2012 var han værnepligtig garder og med på Livgardens hold.
Som sædvanligt samles man på Gardergården.

Så giver skydeleder instruktion.

I år var det seniorsergent N. S. Hansen, der var skydeleder.
Så kører man til skydebanen hvor der er hovedskydning – og derefter serieskydning.

Man skyder på 50 meter med elektronisk markering.
Ved hovedskydningen giver skytternes individuelle resultat en placering i det samlede resultat, men resultatet tæller også med i holdets resultat og i makkerpar resultatet.
Efter hovedskydningen er der serieskydning hvor skytterne kan skyde et antal 5 skuds serier. I alt blev der affyret mere end 1500 skud.

Vagtdetachementets major Peter Reinhold Nielsen var den strenge dommer.

Efter vel overstået skydning kører man tilbage til Gardergården, hvor Garderforeningen giver middag.

Resultaterne fra skydebanen holdes hemmelige til efter middagen, hvor præmieuddelingen finder sted.

Major Peter Reinhold Nielsen og formanden for Aarhus og Omegn´s Garderforening Niels Erik Kjær stod for uddelingen af de mange flotte præmier der var sponsoreret af Livgarden og Garderforeningen.

Bedste skytte var Klaus Bjerglund med 91 points.
(Næstbedste skytte var også fra Garderforeningen. Det var Jørgen Vejbøl med 87 point.)

Klaus Bjerlund fik også præmie sammen med garder H. L. Jensen.
De fik førstepræmien for bedste makkerpar.
Serieskydningen blev vundet af Helge Kuno Pedersen med 47 point foran Christian Petersen, der også fik 47 point.
Bedste garder var S. N. Madsen med 82 point og næstbedste garder M. B. Nielsen ligeledes ligeledes med 82 point.

I år vandt Garderforeningen holdskydningen med 828 point. Detachementet fik 747 point. Her modtager Klaus Bjerglund pokalen på foreningens vegne.

Så var det tid for afrunding ……

…. og tappenstreg.

Foto: Helge Kuno Pedersen
Tekst, lay out og billedbearbejdelse: webmaster Peter Horsten.