Lerdueskydning & grill

13. sep 2012

Vi var heldige med flot solskinsvejr til lerdueskydningen på Sandbygaard.

14 mand, heraf 3 helt unge gardere, udlært i det ædle garderfag og fratrådt i år, mødtes under hyggelige og frie former.

Efter lidt generthed over at få startet, og måske “falde igennem”, (det var så skydeudvalgets formand, der “faldt igennem”), var der meget stor skydelyst.
De unge, som vel at mærke overhovedet ingen erfaring havde i lerdueskydning, imponerede med endog meget stor træfsikkerhed.

Efter veloverstået skydning var der varme pølser og brød til alle, og herefter gik vi indendørs og hyggede os en times tid over en øl.
De 3 unge faldt fint ind i selskabet, og vi aftalte at ses på skydebanen.

Helge Kuno Pedersen.