Årets begivenhed: 110 års stiftelsesfest

29. sep 2012

Vi fejrede foreningens 110 års fødselsdag den sidste lørdag i september.

Det var et flot arrangement med meget lækker mad. Snakken gik lystigt ved bordene, og efterfølgende svang vi damerne til god musik. Festen sluttede kl. 01.00 med servering af natmad.

Her er nogle billeder – med nogle detaljer – fra festen.

I dagens anledning flagede Frimurerlogen med Dannebrog.

Hjemmeværnets eksercitskommando hilste gæsterne ved ankomsten.

Efter ankomst til festen samledes gæsterne på trappen.

Eksercitskommandoet kom indenfor………

….. og der blev vist udmærket eksercits i 10 minutter.

Så var det tid til vekomstdrink….

….. og eksercitskommandoet var inviteret med.

Efter velkomsdrink var der festmiddag i de tilstødende lokaler.

Jørgen Øllegaard Johnsen, der var arrangementsansvarlig,  bød velkommen.

Inden desserten sagde formanden nogle bevingede ord om foreningens fester….

…. og alle sang med på nogle af fædrelandets vemodige sange,

Efter middagen var der kaffe i lokalet, hvor der tidligere blev serveret velkomstdrink – og så var der dans i den store sal, hvor bordene var blevet ryddet.

Klokken 00:30 blev der serveret natmad og klokken 1 var festen forbi.