Detachementskydning

5. jul 2011

Den traditionelle skydekonkurrence mellem Garderforeningen og Vagtdetachementet på Marselisborg.

Vi mødes på Gardergården kl. 13:30, og kører samlet til skydebanerne på Vestereng i Århus Nord.
Man behøver ikke at skyde for at deltage, men der skal bruges et foreningshold på 10 skytter til skydekonkurrencen, og det ville også være godt med ekstra 10-12 mand til heppekoret.
Deltag i nogle timers hyggeligt samvær med de unge gardere.
Vi starter med skydningen, derefter spisning på Gardergården, præmieuddeling og afslutning med tappenstreg kl. 22.00.
Har du lyst til at deltage skal du melde det til Helge Kuno Pedersen på tlf. 86 95 04 40.
Husk at meddele om du ønsker at skyde for holdet. I tilfælde af tilmelding af over 10 skytter, udvælges holdet af undertegnede, men alle vil få chancen for at skyde i de efterfølgende serieskydninger.
På grund af pladsforholdene er deltagerantallet begrænset til ca. 25 unge gardere og 25 gamle gardere.

Der var ikke mødt så mange på Gardergården som sædvanligt da mange kørte direkte til skydebanen.

Inden skydningen var der som sædvanligt instruktion i brug af det automatiske markeringssystem…..

……gennemgang af sikkerhedsbestemmelser og så var der inddeling i makkerpar.

For at vænne garderne til de fremmede våben skød vi i år først serieskydning inden konkurrenceskydningen.
Til sidst var der igen serieskydning, nu for alle, der var mødt op på banerne.

Efter skydningen kørte alle tilbage til gardergården.

Så var der serveret.

Garderforenigen var vært ved middagen.

Så var der præmieuddeling.

I konkurrencen om holdpokalen fik Garderforeningen 815 points, livgardens hold 733 p.