Generalforsamling

26. nov 2009

I 2009 blev generalforsamlingen afholdt på Varna Palæet i Marselisborg Skov.

Den fuldstændige beretning kan læses HER.

Generalforsamlingen var “Same procedure as last year”. Næsten.

Den blev holdt på Varna i stedt for i Frimurerlogen og for første gang i mange år var skydning bragt i focus.

De mange præmier, skydemærker og diplomer var lagt frem til almindelig beskuelse da medlemmerne ankom.

– medlemmerne samledes i mødesalen

– drikkevarer kom på bordet

– og så blev fanen ført ind og generalforsamlingen kunne begynde.

Formanden aflagte beretning……..

………og så var turen kommet til skydeudvalget.
Her overrækker skydeudvalgsformand (og næstformand) Helge Kuno Pedersen diplom og skydemærke (i guld) til ældste skytte, NOV 1945 Holger Sørensen. Han fik 286 points af 300 mulige i NAIS skydningen.

Mange var spændt på at se, hvem der som den første havde vundet NAIS pokalen og NAIS sablen.

Det blev MAJ 54 Svend Aage Jaquet, der her får pokal og sabel overrakt af foreningens næstformand og skydemester JUL 64 Helge Kuno Pedersen.

Vandrepokalen går til den skytte, der i årets løb har skudt det bedste resultat i NAIS skydningen. Sablen går til den, der i årets løb har skudt det bedste resultat i NAIS skydningen, og som ikke tidligere har vundet
NAIS sablen.

Svend Aage Jaquet skød 298 points af 300 mulige.

Der var også præmier og diplomer til de andre skytter, der havde kvalificeret sig til at få NAIS skydemærker, og der var der præmier til deltagere i Garderforeningernes landsskydning på 15 meter og Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers pokalskydning.

Alle valg var genvalg, så resten af generalforsamlingen var hurtigt overstået – og så var der middag og almindelig hygge bagefter.

Her er et referat fra generalforsamlingen:

65 medlemmer var mødt op til foreningens 107. generalforsamling i Varna Palæet.
Efter at fanen var ført ind i salen, udbragte forsamlingen et nifoldigt leve for vor protektor Dronning Margrethe II.
Bestyrelsen foreslog JUL 1963 Eric Maarvig som dirigent. an blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Herefter gik vi i gang med dagsordenen.
Formanden indledte sin beretning med omtale af de af foreningens medlemmer, som i årets løb var afgået ved døden, han bad forsamlingen rejse sig, og vi mindedes vore døde kammerater.
Formandens beretning indeholdt bl. a. omtale af sæsonens mange vellykkede arrangementer, og han oplyste, at foreningen nu tæller 527 medlemmer.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Kassereren fremlægning af det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.

Formanden for skyttelauget brugte lidt mere tid på beretningen end sædvanligt, idet der er blevet mere aktivitet end længe i denne gren af foreningen.
Vi har deltaget i Gardernes Landsskydning på 15 m og vundet præmier.
Vi har deltaget i Pokalskydning i Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, og også her har vi vundet præmier.
Årets største arrangement indenfor skydning i vores forening, Detachementskydningen, samlede i alt 53 mand, og i denne skydning besejrede vores hold med 712 point livgardens hold, der opnåede 680 point. Hele det vindende hold modtog præmier for indsatsen, og de fem bedste skytter fra begge hold modtog præmier for deres indsats. Også de bedste præstationer ved de efterfølgende serieskydninger gav gode præmier til begge hold.
Og så er der endelig N. A. I. S. skydningen. Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytteunion.
Det er et nyt tiltag i vores skyttelaug, og af de skytter der har gennemført mindst en skydning efter reglementet for N. A. I. S. skydningen, opnåede de ti så gode resultater at de får diplomer og skydemærker for deres bedste resultat: MAJ 1954 Svend Aage Jaquet, MAJ 1964 Niels Aasberg, JUL 1992 Peter Østergaard Mortensen, MAJ 1990 Jan Knudsen, NOV 1965 Jørn Ejvind Hansen, NOV 1945 Holger Sørensen, JUL 1993 Christian Petersen, AUG 2003 Klaus Meier Bjerglund, AUG 2003 Anders A. L. Rodenberg og MAJ 1956 Jørgen Nielsen.
De fleste af disse skytter kan i næste sæson skyde om medaljer, i første omgang af bronze, året efter sølv, og hvis disse erhverves, kan de det følgende år erhverve guldmedaljer, hvortil der er officiel bæretilladelse. Alle medlemmer er velkomne til at deltage i disse skydninger.
Herefter fik de berettigede skytter, der var med på generalforsamlingen overrakt diplomer og skyttemærker.
Årets bedste skytte, Svend Aage Jaquet, som opnåede 298 point af 300 mulige, fik desuden overrakt vandrepræmier bestående af en gardersabel, der kun kan vindes een gang af årets bedste skytte, således at den altid vil vandre videre til en anden, og et bæger, der altid vindes af årets bedste skytte, som får sit navn graveret på dette. Der var desuden gode vinpræmier.
Beretningen fra skyttelauget blev enstemmigt godkendt.
Formanden, S. O. Pontoppidan, blev enstemmigt genvalgt.
Keld Louie Pedersen og Per Bundgård Sørensen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
Valg af revisorer var også genvalg af Orla Hansen og Hans Benfeldt Kjær.
Da der hverken var indkommet nogle forslag, og spørgsmål under eventuelt var besvaret fyldestgørende, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og han takkede forsamlingen for god ro og orden.
Herefter takkede formanden dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Han takkede også bestyrelsen for et godt samarbejde i et godt år, og han rettede tillige en tak til forsamlingen for den gode stemning der var i salen.
Også under den efterfølgende middag var deltagernes humør i top, og vi fik luftet både nye og gamle historier og anekdoter.

Referat: Helge Kuno Pedersen.