Årets første spisning

7. jan 2010

Lige efter nytår mødtes 40 gamle gardere til foredrag med efterfølgende middag på ”Restaurant René”.

Vi skulle høre vort medlem SEP 1964 Niels-Ole Døssing fortælle.

Niels-Ole Døssing er chefpsykolog ved Horsens Sygehus, og han er tilknyttet det psykologkorps, som står til rådighed i beredskabet for udsendte soldater.
I en time bragte Niels-Ole i fortælleform budskabet om den alvorlige sag det er at beskæftige sig med krig ud til os.
I jævn tale kom han ind på behandlingen af forskellige typer skader, der kan være påført soldater og deres bekymrede familier. Hvordan kvinder og mænd, som soldater i krig, agerer som søstre og brødre, og hvor vigtigt det er at tale om tingene, når der er sket noget alvorligt.
Vi kom omkring et par konkrete sager, og det var meget interessant at høre om den psykologiske behandling af dem.

Efter fordraget var der meget at diskutere.

JAN 77 Jørgen Johnsen , der denne aften stod for det praktiske, og Niels-Ole Døssing.

Som ventet var der fuldt hus til arrangementet.

I en pause under den efterfølgende middag var der stor spørgelyst, og Niels-Ole brugte meget tid på med stor kompetence at besvare alle spørgsmålene.
Vi havde en interessant aften i Niels-Oles selskab.

JUL 1964 Helge Kuno Pedersen