Generalforsamling

21. nov 2008

72 medlemmer var mødt op til foreningens generalforsamling i Frimurerlogen i Christiansgade.

Efter at fanen var ført ind i salen, udbragte forsamlingen et nifoldigt leve for vor protektor Dronning Margrethe II.

Bestyrelsen foreslog JUL 1963 Eric Maarvig som dirigent. Han blev enstemmigt valgt, han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Herefter gik vi i gang med dagsordenen.

Formandens beretning indeholdt bl. a. omtale af sæsonens arrangementer, og han oplyste, at foreningen nu tæller 530 medlemmer.

164 MAJ 50 Jens Balle og 42 NOV 1945 Holger Sørensen

Foreningens to fanebærere ønskede på grund af alder at fratræde i god ro og orden og som tak for deres altid punktlige og indfølte tjeneste med fanen overrakte Formanden dem hver en garderfigur. Ny fanebærer blev APRIL 1979 Per Bundgård Sørensen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Også Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab og beretningen fra skydeudvalget blev enstemmigt godkendt af forsamlingen
Formanden, S. O. Pontoppidan, og Kassereren, Arne Høy Nielsen, blev enstemmigt genvalgt, kassereren for en treårig periode. Også bestyrelsesmedlem Jørgen Øllegaard Johnsen og foreningens revisorer Orla Hansen og Hans Benfeldt Kjær blev enstemmigt genvalgt.

Herefter blev ”Champagnelegatet”, der blev stiftet i 1975 af C. Walther Thomsen, uddelt. Legatet består af champagne, og det tildeles et medlem af foreningen, i bestyrelsen eller udenfor, der i ganske særlig grad har gjort noget for foreningen. Det tilfaldt i år MAR 1967 Leif Johannes Hovvej Pedersen. Leif har flere gange været involveret i vellykkede arrangementer i foreningen, og han var for 25 år siden bestyrelsesmedlem i en årrække.

Herefter takkede formanden dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og han rettede tillige en tak til forsamlingen for den gode stemning der var i salen.

Under den efterfølgende middag talte NOV. 53 Børge Mikkelsen.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af: formand 552 JUL 63 Søren O. Pontoppidan, Kasserer 055 NOV 57 Arne Høy Nielsen, 584 JUL 64 Helge Kuno Pedersen, JAN 1977 Keld Louie Pedersen, JAN 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen, MAR 1984 Knud Boye- Nielsen og APR 1979 Per Bundgård Sørensen.