Generalforsamling

22. nov 2007

GENERALFORSAMLING på Varna i Marselisborg Skoven.

Et ultra-kort referat.

Som traditionen byder, startede generalforsamlingen med at fanen blev ført ind af foreningens “fanebærerteam”: 42 NOV 1945 Holger Sørensen som faneløjtnant og 164 MAJ 50 Jens Balle som fanebærer.

Formanden, Søren Pontoppidan, aflægger beretning. Belysningen var noget “dunkel”.

Formanden mindedes først de 8 medlemmer, der er gået til Ryes Brigade siden den sidste generalforsamling. Ellers er det gået godt det sidste år. Til forskel fra mange andre garderforeninger har Aarhus & Omegns GF fastholdt et uændret medlemstal, det svinger omkring 530 medlemmer. Foreningen har med 5.000 kr. støttet det initiativ, der sørger for at de gardere, der er udsendt i international tjeneste får en hilsen til jul.

Foreningens kasserer NOV 57 Arne Høy Nielsen gennemgår regnskabet.

Kassereren NOV 57 Arne Høy Nielsen gennemgik det reviderede regnskab, og formanden for Skyttelauget, JUL 64 Helge Kuno Pedersen aflagde beretning. Begge dele blev enstemmigt godkendt.

Så var der valg til bestyrelsen. Det var hurtigt overstået.
Formanden JUL 63 Søren Ove Pontoppidan, kasserer NOV 57 Arne Høy Nielsen og næstformand og skydeleder JUL 64 Helge Kuno Pedersen blev enstemmigt genvalgt. Det samme gjaldt revisorerne 445 NOV 59 Orla Hansen og 078 MAJ 61 Hans Benfeldt Kjær.

Under “Eventuelt” blev Champagnelegatet i år tildelt 940 SEP 58 Peter Horsten “som påskønnelse for, at han for godt 5 år siden oprettede Garderforeningen for Aarhus og Omegn´s hjemmeside på internettet, og at han siden, på forbilledlig vis, har vedligeholdt og opdateret denne”.

Så var der middag. Der var frit valg mellem kogt torsk (med alt tænkeligt tilbehør) og engelsk bøf. Desserten var pandekager med is.
Efter middagen, til kaffen, blev foreningens sanghæfte taget i brug.