Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Lasse Harkjær besøgte foreningen

18. okt 2007

53 gamle gardere mødtes kl. 18:30 på Hotel Mercur i Viby til en aften med et omfangsrigt program.

Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Lasse Harkjær besøgte foreningen, og fortalte om Livgarden 2007, men først var der middag.

Efter middagen var der hæderstegnsuddeling.

Hæderstegnene blev overrakt af Oberst Lasse Harkjær.

Her ses nogle af jubilarerne. 25 var mødt, så de måtte stå på to geledder.

Så var det oberstens tur til at fortælle om sin militære karriere, bl. a. som den første danske chef i Afghanistan, om Livgarden i dag, og om de opgaver han nu selv har som chef for Livgarden.

De omfatter sørgelige pligter som at skulle underrette pårørende, når gardere er dræbt i international tjeneste, som det er sket tre gange indenfor den sidste måned. Opgaverne omfatter også medvirken ved festlige begivenheder som chef for Livgarden, som Københavns Kommandant og Formand for Forsvarets Musiktilsyn.

Til slut orienterede obersten om planerne for Livgardens 350 års jubilæum, og vi fik vist en film om Livgardens medvirken ved det Tattoo på den Røde Plads i Moskva, som lige havde fundet sted.

Så skulle det afgøres hvem der skulle være foreningens Keglekonge i det næste år.
Der var udsat flotte præmier.

 Årets keglekonge blev NOV 54 Erik Toft med 21 points.

Her ses fra venstre konkurrencens nr. 3, SEP 84 Hans Boye Nielsen, KEGLEKONGEN og konkurrencens nr. 2, SEP 83 Jørgen Olesen.

Der var flere, der havde 20 points, så det krævede omkamp at finde frem til hvem der skulle besætte 2. og 3. pladsen.