Generalforsamling 18. november 2005

18. nov 2005

Ultra-kort referat.

Formanden oplyste, at foreningen har 528 medlemmer.
For anden gang er der hensat 50.000 kr. til fejring af 125 års jubilæet.
Man overvejer at starte en klub (”Ronkedorerne” ?), hvor sammenkomster holdes i dagtimerne.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, og formanden for Skyttelauget aflagde beretning. Begge dele blev enstemmigt godkendt.
Formanden JUL 63 Søren Ove Pontoppidan og kasserer NOV 57 Arne Høy Nielsen blev enstemmigt genvalgt.
MAR 92 Thomas Frandsen ønskede ikke genvalg og i stedet blev
JAN 60 Kurt Henning Grouleff valgt.
JAN 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen var på valg og blev genvalgt.
415445 NOV 59 Orla Hansen og 501078 MAJ 61 Hans Benfeldt Kjær blev genvalgt som revisorer.
”Champagnelegatet” blev i år tildelt 42 NOV 1945 Holger Sørensen, som sammen med 164 MAJ 50 Jens Balle igennem mange år har udgjort et perfekt ”Fanebærerteam”. Med formandens ord: ”Det kører lige efter bogen. De er en pryd for foreningen.”
Under den efterfølgende middag orienterede foreningens registrator JAN 1977 Keld Louie Pedersen, som har været medlem af det bladudvalg De Danske Garderforeninger nedsatte for to år siden, om det arbejde der her har fundet sted.
Det har resulteret i, at vi fra januar 2006 får et garderblad med et helt nyt og mere læsevenligt udseende, og meget mere alsidigt læsestof.

PHH frit efter JUL 64 Helge Kuno Pedersen officielle referat.