Foredrag ved generalløjtnant Kjeld Hillingsø og uddeling af hæderstegn

22. sep 2005

Torsdag den 22. september 2005 på Varna:
Foredrag ved generalløjtnant Kjeld Hillingsø og uddeling af hæderstegn.

Hæderstegnsmodtagerne sammen med formanden og generalløjtnant Kjeld Hillingsø.

Hæderstegnsmodtagerne sammen med formanden og generalløjtnant Kjeld Hillingsø.

På billedet kan ses bagest fra venstre:
JUL 63 Søren Ove Pontoppidan (formand)
JUL 65 Ebbe Juul-Heider
JUL 65 Erik Steffenauer
JAN 59 Søren Blirup Jensen
NOV 59 Per Holm Pedersen
N.N.
MAJ 60 Peter Tilma
JAN 77 Jørgen Johnsen
JUL 59 Svend Bruun Johnsen
MAJ 61 Hans Benfeldt Kjær
JAN 60 Kurt Henning Grouleff
NOV 59 Orla Hansen
JAN 62 Erik Kaas
MAJ 73 Klaus Holck