Detachementskydningen den 19. juli 2005

19. jul 2005

Instruktion i våbenbetjening Gevær M/95

Instruktion i våbenbetjening Gevær M/95.

Gruppefoto

Gruppefoto

– og så var der som sædvanligt: spisning, præmieuddeling og tamburerne underholder.

Den 24. detachementskydning blev afviklet den 19. juli på den militære skydebane i Skive med 5.56 mm. GV M/95.

Efter tilbagetransport pr. lejet bus til Gardergaarden var der som vanligt spisning og præmieuddeling. Om det var den nye HBU (Hærens Basisuddannelse, der skærer tjenestetiden for gardere ned til 8 mdr.), der gav resultatet vides ikke, men resultatet var, at det var de gamle gardere, som vandt skydningen med 847 points mod de tjenestegørende garderes 803 points.

Således har garderforeningen nu vundet pokalen 11 gange mod Livgardens 13 gange og major Roug udbad sig øjeblikkeligt revanche på detachementets vegne. Bedste skytte var dog tjenestegørende garder S.Mandrup med garderforeningens MAR 84 Knud Boye-Nielsen på en hæderlig tredieplads individuelt. Bedste makkerpar gammel garder/tjenestegørende garder var luftkaptajn MAJ 73 Klaus Ulrik Holck og garder M.H.Mortensen.

Disse sider kan udmærket anvendes til at divertere medlemmerne om, at formand Pontoppidan, blev hædret for ringeste skydestilling, hvor han skød med anlagt pibe og sommergevandter dog uden tropehjelm.

Udover det altid velgørende møde med de tjenestegørende gardere, der også skænker foreningen lejlighed til at høste sjæle, tog vi i år afsked major Esben Roug, der pensioneres fra Livgarden med udgangen af januar 2006 og vandrer over i de stolte rækker af gamle gardere. Desuden traf vi den nye seniorsergent på Marselisborgvagten Henrik Munck. Foreningen retter også her sin tak for godt samarbejde til begge.

MAR 92 Thomas Frandsen.