Samlet liste over kortspilaftener

23. okt 2003

Kortspil i Århus Håndværkerforening, Klostergade 30 flg. torsdage kl. 1900:
23. oktober
13. november
27. november
22. januar
12. februar
26. februar
11. marts.

Tilmelding senest 2 dage før hos Carlo Pedersen,
tlf. 8627 0774. Husk at bestille smørrebrød.