Dato & tidspunkt

13. november 2020
Kl. 18:30 - 22:30

UDSAT TIL 2021 PÅ GRUND AF CORONAVIRUS.

Generalforsamling samt indvielse af foreningens nye fane udskydes til 2021.

Indkaldelse til generalforsamling vil ske med 14 dages varsel i henhold til vedtægterne ved opslag på foreningens hjemmeside, i foreningens Facebook gruppe samt ved SMS.